Reklamasjoner mot eiendomsmeglere/ takstmenn

Ved mange tvister knyttet til boligkjøp kan krav også rettes mot eiendomsmeglere eller takstmenn direkte dersom de har gjort feil i saken. Disse er ansvarlige for det arbeidet de har gjort, og om det er feil i informasjonen fra eiendomsmegler og/eller takstmann kan krav i mange saker rettes direkte mot disse.

Dersom man mistenker at eiendomsmegler har holdt igjen informasjon ved boligkjøpet, eller om informasjonen man har fått er feil kan man vurdere om krav skal rettes direkte mot eiendomsmegler, eventuelt i tillegg til kravet mot selger. Det samme kan man gjøre mot takstmann om det avdekkes feil i takstmannens rapport.