Hevd

Hevd innebærer at man oppnår en rettighet ved bruk over lengre tid i den tro at man har rett til bruk, og er regulert gjennom hevdsloven. Man kan f.eks. hevde eiendomsrett over et bestemt område, eller man kan f.eks. oppnå en bruksrett til en sti, en vei, eller et bestemt område.

For vinne frem med krav om hevd stilles det etter loven krav til at man bruker eiendommen som om den var sin, at det er gått lang tid, og at man ikke visste at man ikke hadde rett til bruken av eiendommen. Hvilke krav som stilles, f.eks. til hvor lang tid som er gått, avhenger av hva som hevdes.