Håndverkertvister

Med håndverkertvister menes tvister som oppstår i forbindelse med utføring av en håndverkers arbeid, eller betaling for dette. Utgangspunktet vil her være avtalen mellom partene, og hva som er avtalt. Denne må så ses opp mot lovbestemte regler som bl.a. følger av håndverkertjenesteloven. Tvist kan oppstå når kjøper av håndtverkertjenesten eller tjenesteyter mener at det foreligger et kontraktsbrudd.

Tvister kan både omhandle mangler ved arbeider, og andre forhold som f.eks. forsinkelse, og man kan for eksempel ha rett til å holde tilbake betaling, eller krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving av kontrakten. Lov om håndtverkertjenester stiller krav til arbeider som blir utført, og hvilke rettigheter og plikter man har som kjøper eller selger av tjenesten.