Nabotvister

Nabotvister er tvister som oppstår mellom naboer, og kan omfatte svært ulike saker. Man har rett til å gjøre mye på egen eiendom, men det er lovbestemte begrensninger i forhold til hva man kan gjøre dersom det medfører ulemper for naboen.

Tvister kan gjelde støy/bråk fra naboen, trær i nærheten av grensen, konflikt om fellesområder, ferdsel på naboens eiendom, og de fleste andre konflikter som kan oppstå mellom naboer. Utgangspunktet vil ofte være “Lov om rettshøve mellom grannar”, men i enkelte tilfeller kan andre lover også bidra til å løse tvister.

Spesielt i tvister mellom naboer kan det være svært viktig å finne fram til en fremforhandlet løsning som begge parter kan leve greit med, da det kan være vanskelig å leve godt med naboskapet i ettertid dersom konflikten eskalerer. Det kan derfor være nyttig å hente inn ekstern hjelp på et tidlig tidspunkt.