Tomtefeste

Tomtefesteloven gjelder «feste (leige) av grunn til hus som festaren (leigaren) har eller får på tomta». Tomtefeste gjelder leie av grunnen til huset, og vil følgelig ofte være av stor økonomisk betydning for partene.

Grunnlaget vil være avtalen mellom partene. Denne danner grunnlaget for partenes rettigheter og plikter. Avtalen må vurderes opp i mot bestemmelsene i tomtefesteloven og gjeldende rettspraksis. Loven regulerer viktige momenter som bl.a. festeavgiften, råderetten, innløsning, avvikling, konsekvenser ved mislighold.