Jordskifte

Jordskifteretten er en særdomstol, og kan behandle saker etter jordskifteloven og enkelte andre lover. Jordskifteretten kan løse tvister knyttet til fast eiendom og rettigheter til eiendommer.

Tvister mellom parter hvor saken behandles av jordskifteretten kan typisk være konflikter over hvor eiendomsgrensen mellom to eiendommer går, eller om eller på hvilken måte en har bruksrett til deler av en eiendom. Jordskifteretten kan både fastslå partenes rett til eiendom basert på  eksisterende avtaler og gjeldende rett, og kan også bistå til å utforme nye avtaler, grenser og rettigheter over eiendom.