Tvister i forbindelse med boligkjøp eller-salg

Vi kan bistå både kjøper og selger i tvister ved som oppstår ved etter kjøp eller salg av bolig- eller fritidseiendom, eller i forbindelse med oppføring av ny eiendom.

En stor andel av tvister knyttet dette har utspring i mangler med eiendommen, og hvilke rettigheter/plikter man har som kjøper eller selger når slike mangler oppdages. Dette avhenger av flere forhold som mangelens alvorlighetsgrad, eller om selger har tilbakeholdt informasjon eller gitt feilinformasjon. Dersom det konstateres at mangler foreligger kan man ha rett på prisavslag, erstatning, retting eller heving. Det er viktig å overholde lovens reklamasjonsfrister.

Mangler oppstår også ved oppføring av nye eiendommer, og kjøper kan ha krav etter bustadoppføringslova. I tillegg til mangler ved boligen opplever mange forsinkelser knyttet til overtakelsen. Også dette kan gi kjøper rett til å kreve dagmulkt, erstatning heving el.